Recent Forum Posts
From categories:
page 1 of 212next »
Versie 1.006
AlexVAlexV 20 Sep 2010 12:31
in discussion Releases / Announcements » Versie 1.006

Data fix:

- Meteo ontbrak in installatiebestand voor jaar 2007

DLL fix

- Fout in PS_GetMeteoLongPeriod gecorrigeerd voor meteoreeks startend in 2006 en later

Directe download


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 1.006 by AlexVAlexV, 20 Sep 2010 12:31

Recent is gebleken dat door verwisseling van bestanden alle versies van PreSRM tot en met versie 1.005 niet de door DCMR aangepaste bestanden bevatten met de invloed van de tweede Maasvlakte. Gebruikers waarvoor de invloed op de achtergrondconcentraties van de tweede Maasvlakte in de berekeningen van belang is wordt geadviseerd contact met ons op te nemen. Met de release van volgend jaar zal deze situatie gecorrigeerd worden.


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 1.005
AlexVAlexV 03 Sep 2010 15:12
in discussion Releases / Announcements » Versie 1.005

Wijzigingen

- toegevoegd GCN_tester functionaliteit in demo applicatie tbv PBL
- .aps bestanden door dos2unix gehaald
- O3 weer ok in grafiek demo-apllicatie
- update 1.004 opgenomen in distrib en documentatie aangepast


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 1.005 by AlexVAlexV, 03 Sep 2010 15:12

Bug fix: parameter overdracht aan functie PS_GetMeteoLongPeriod. Door een verkeerde functie definitie van het aanroepmodel in de implementatie werden de parameters niet juist overgedragen en crashte de functie na aanroep en gaf geen resultaten terug. Bij de aanpassing is tevens de definitie van de functie aangepast en taalonafhankelijk gemaakt door vervanging van het string type voor DataDir door een pChar. De nieuwe definitie is:

procedure PS_GetMeteoLongPeriod(RDX,RDY,YearStart,YearEnd:Integer;z0:double;
DataDir:pChar;
var data: tMeteoArray);stdcall;

Verder zijn er geen wijigingen ten opzichte van versie 1.003. Deze update is dus alleen noodzakelijk indien men van de betreffende functie gebruik wil maken. De presrm dll is te updaten door een installatiebestand te downloaden vanaf het archief van deze wiki site en deze uit te voeren. Directe downloadlink:

Update 1.004


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Update naar versie 1.004 by AlexVAlexV, 25 Aug 2010 06:25
Versie 1.003
AlexVAlexV 24 Jul 2010 08:01
in discussion Releases / Announcements » Versie 1.003

Versie met update voor SRM3 meteorologie. Verschil is niet relevant voor SRM2 modellen.
Grenslaaghoogte berekening nu identiek aan NNM implementatie, stabiliteitsberekening volgens Holtslag en Van Ulden (1987).


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 1.003 by AlexVAlexV, 24 Jul 2010 08:01
Versie 1.002
AlexVAlexV 27 Jun 2010 15:58
in discussion Releases / Announcements » Versie 1.002

Release 1.002 bevat enkele belangrijke fixes:

- Geheugenlek na aanmaken van een pc_conc object in een gebied zonder geldige GCN waarden (bv. Noordzee of IJsselmeer)
- Fout in de grenslaagparametrisatie routines door verkeerd doorgeven van bewolkingsgraad

Features:

- Toegevoegd GCN data voor Pb (lood) concentraties in 2009 (2008 ontbreekt als enige jaar voor Pb)
- Full screen knopje in demo programma en automatisch aanpassen schaal landkaart aan window omvang

Directe download


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 1.002 by AlexVAlexV, 27 Jun 2010 15:58
Versie 1.001
AlexVAlexV 13 Jun 2010 11:00
in discussion Releases / Announcements » Versie 1.001

Versie 1.001

Enkele updates:
- PS_GetMeteoLongPeriod procedure toegevoegd aan de DLL, beschreven in documentatie
- CO en Benzeen data voor prognose nu mogelijk, waarden gelijk aan die van 2010
- Pb gegevens toegevoegd, alleen data beschikbaar voor 2001-2003,2006-2007, bij prognose worden 2007 gegevens gebruikt
- Documentatie aangepast: beperkingen GCN data toegelicht

Issue
- NH3 concentratie data 2008 geeft nog GCN fout 42, moet uitgezocht


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 1.001 by AlexVAlexV, 13 Jun 2010 11:00

Ten opzichte van 0.999 en 0.998 een kleine fix:

- Interpolatie van ws60 wordt nu uitgevoerd, voorheen werd de waarde voor Eindhoven gegeven.

Download:

http://www.lieke.net/ecn/presrm/setup_PreSRM_v1.0pre.exe


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 1.0 pre-release by AlexVAlexV, 31 May 2010 09:07
Versie 0.998
AlexVAlexV 19 May 2010 07:15
in discussion Releases / Announcements » Versie 0.998

Nieuw in deze versie:

- Support voor berekeningen voor de jaren 2005-2007 in meteo en GCN
- Procedure PS_nnmtime converteert de variabelen voo tijd naar Jaar, Maand, Dag, Uur zoals gebruiklelijk voor SRM3 (uren van 1..24)

Fixes:

- De gewogen gemiddelde z0 berekening voor een gebied wordt nu uitgevoerd door gebruik te maken van drag coëfficiënten in plaats van een simpele logaritmische middeling (Volgens Wieringa et al)
- Aanroep van de functies met ongeldige of nil pointers naar de objecten wordt afgevangen
- Een project wordt nu altijd op afmetingen van minstens 1x1 km gesteld, voorheen kon de gebruiker een domein van nul gridpunten instellen en dat loopt natuurlijk mis

Vanwege de toegenomen grootte van het installatiebestand past het niet meer op de wiki (limiet daar is 50 MB per bestand). De directe downloadlink is nu:

Download


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 0.998 by AlexVAlexV, 19 May 2010 07:15
0.997 release
AlexVAlexV 13 Apr 2010 23:18
in discussion Releases / Announcements » 0.997 release

Op verzoek voor NNM toegevoegd om in geval van prognose de concentraties per jaar op te vragen: PS_ConcGetDataByYear. Documentatie daarvoor aangepast en extra console mode demo programma gemaakt waarin dit toegepast wordt.


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

0.997 release by AlexVAlexV, 13 Apr 2010 23:18
Versie 0.996
AlexVAlexV 08 Apr 2010 14:24
in discussion Releases / Announcements » Versie 0.996

Directe download:

http://presrm.wikidot.com/local--files/releases/setup_PreSRM_v0.996.exe

Toegevoegd:

- PreSRM levert nu suggestie voor PM10 zeezout correctie op basis van 1x1 km grid
- Demo programma code voor console mode applicatie PreSRM2Txt.dpr ontbrak, nu ook via shortcut in menu, is met alle versies van Delphi te gebruiken

Gewijzigd:
- path parameter in PS_proj_init is nu van type pChar om redenen van compatibiliteit
- Documentatie aangepast voor wijzigingen en toevoeging
- Afhankelijkheden van externe libraries verminderd. GUI demo blijft alleen met Delphi 6 te compileren door afhankelijkheid van .dcu versies.

Bugfixes:
- GUI Demo: Shape met gemeenten kan niet meer gevonden worden na veranderen pad bij export


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 0.996 by AlexVAlexV, 08 Apr 2010 14:24
Versie 0.995
AlexVAlexV 02 Apr 2010 18:40
in discussion Releases / Announcements » Versie 0.995

Een aantal fixes:
- NOx en PM25 correcties HWN bijdragen werkten niet
- Windroos nu altijd vierkant
- Console mode demo programma aangepast aan nieuwe DLL calls
- Routine's in demo voor nieuwe DLL calls aangepast
- Bij User Coordinates aan gaat nu alles goed

Uitbreidingen
- Documentatie voor Demo prgramma gemaakt
- Concentratie popup window desgewenst na iedere klik op de kaart
- Waarden concentratie kunnen naar Clipboard geexporteerd
- Meteofact nu in classdata.txt
- Handmatig aanpassen coordinaten werkt nu na indrukken update knop

Directe download link:

http://presrm.wikidot.com/local--files/releases/setup_PreSRM_v0.995.exe


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 0.995 by AlexVAlexV, 02 Apr 2010 18:40
Versie 0.994
AlexVAlexV 31 Mar 2010 23:53
in discussion Releases / Announcements » Versie 0.994

- GCN fix
- Export NNM meteo in Flowmotion bestanden + z0 + x,y coordinaten
- Bij creeeren ps_conc object kan coordinatenpaar voor te gebruiken punt voor GCN uurlijkse waarnemingen opgegeven worden. Moet nog aangepast in documentatie
- Checkbox in demo voor automatisch aanpassen ps_conc na klikken op kaart voor gekozen coordinaat
- Enkele uiterlijkheden


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 0.994 by AlexVAlexV, 31 Mar 2010 23:53

Beste Hans,

Dank voor je vragen. Ik probeer ze hieronder zo goed mogelijk te beantwoorden:

Rekengebied 25x25 km; NNM geldt voor afstanden tot 25 km van 
de bron, dus rekengebied zou wmb wat groter moeten zijn
(denk aan depositieberekeningen, bv.).

PreSRM staat je toe maximaal heel Nederland als project te definiëren, zie de demo applicatie. En dus kan 50x50 km ook.

Een toepassing van NNM is vergelijk met/interpretatie van metingen. 
Daartoe wordt de meteo van willekeurige perioden
doorgerekend. Is het aantal uren in de PS_MeteoNrRecords binden 
op 8760/8784 gezet? Graag iets meer flexibiliteit.
Tijden in MET neem ik aan?

PreSRM berekent altijd de data voor een heel jaar of prognostisch voor de volle tien jaar 1995-2004. Het staat je vrij om alleen de uren bijvoorbeeld de meteo voor uren 500-1000 op te vragen. De uurlijkse concentraties komen altijd per jaar (of tien jaar) per gridpunt. Tijden zijn in MET.

Bij PS_ConcGetData: dbc: 1 getal? ik dacht dat dbc verschilt 
van km-blok tot km-blok en dat er dus ook een tsinglearray voor 
dbc zou moeten zijn? Regelt PS_conc_init dit? De dbc (nu 1 vast 
(jaar?)-waarde dient immers ook op uurbasis verrekend te
worden, toch? Wordt dat bedoeld met isotroop?

De concentratiedata komt voor een hele projectperiode en per punt. Het is dus een 1-dimensionale array met de tijd in uren als index. De dubbeltellingswaarde is een jaarlijks gemiddelde. Wil je de dubbeltelling anisotroop dan moet je zelf voor ieder tijdstip even schalen met c(jaargemiddeld)/c(momentaan). Dat laatste zou een optie in de PreSRM routine kunnen zijn, maar RBL schrijft isotroop voor.

In TmeteoRec ontbreekt sigma-vl nog 
(uniforme verdeling 0.05-0.55 m/s).
>Is voorzien in CO/benzeen e.d. -prognoses 
voor 2010,2015 etc (volgens RBL = laatste meetjaar)

Zit er toch echt wel in: Sigma-vl heet Sv in TMeteoRec

PS_roughness_area: het lijkt dat bij opvragen van z0 voor groter 
gebied ook z0-klassen worden teruggegeven? Voor NNM zou 
gewoon de berekende waarde de voorkeur verdienen. 
Een sprong van 0,3 naar 1 m is wel erg groot.

Het functieresultaat is de ruwheid in meters. De parameter z0class is de ruwheidsklasse. je hebt dus altijd beide na aanroep.

Begrijp ik het goed, dat de conc-uurwaarden per punt 
moeten worden opgevraagd? 
In GCN.dll kan met 1 call een heel grid worden opgevraagd.

Voor compatibilteit met andere talen worden alleen 1 dimensionale arrays gebruikt. De overhead per call is minimaal, alle inleesacties en berekeningen zijn al gedaan, er wordt alleen geschaald, dus je kan eenvoudig de concentraties voor alle gewenste punten los opvragen, eventueel in een keer in een meerdimensionale array zetten of naar believen in de binnenste loop van een berekening. Of een object maken die in de default property PreSRM aanroept als je van gridvakje wisselt en dan zolang je binnen dat 1x1 km hok blijft de data als een enkele waarde teruggeeft: conc:=MyPreSRMEasyAccessObject[time,X,Y,NO2,UseDBC]. Binnen dat object hoef je dan maar een array per component op te slaan.

Alex


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Re: opmerkingen nav documentatie by AlexVAlexV, 30 Mar 2010 22:05

Rekengebied 25x25 km; NNM geldt voor afstanden tot 25 km van de bron, dus rekengebied zou wmb wat groter moeten zijn (denk aan depositieberekeningen, bv.).

Een toepassing van NNM is vergelijk met/interpretatie van metingen. Daartoe wordt de meteo van willekeurige perioden doorgerekend. Is het aantal uren in de PS_MeteoNrRecords binden op 8760/8784 gezet? Graag iets meer flexibiliteit.
Tijden in MET neem ik aan?

Bij PS_ConcGetData: dbc: 1 getal? ik dacht dat dbc verschilt van km-blok tot km-blok en dat er dus ook een tsinglearray voor dbc zou moeten zijn? Regelt PS_conc_init dit? De dbc (nu 1 vast (jaar?)-waarde dient immers ook op uurbasis verrekend te worden, toch? Wordt dat bedoeld met isotroop?

In TmeteoRec ontbreekt sigma-vl nog (uniforme derdeling 0.05-0.55 m/s).
Is voorzien in CO/benzeen e.d. -prognoses voor 2010,2015 etc (volgens RBL = laatste meetjaar)

PS_roughness_area: het lijkt dat bij opvragen van z0 voor groter gebied ook z0-klassen worden teruggegeven? Voor NNM zou gewoon de berekende waarde de voorkeur verdienen. Een sprong van 0,3 naar 1 m is wel erg groot.

Begrijp ik het goed, dat de conc-uurwaarden per punt moeten worden opgevraagd? In GCN.dll kan met 1 call een heel grid worden opgevraagd.

Versie 0.993
AlexVAlexV 27 Mar 2010 11:28
in discussion Releases / Announcements » Versie 0.993

- Klein geheugenlek verwijderd
- Define toegevoegd aan demo code voor compilatie zonder FastMM4 en MadExcept libraries
- Middeling z0 geïmplementeerd
- Documentatie aangepast
- Installatie nu inclusief documentatie
- Installatie maakt icons op de desktop aan
- Nieuw icon voor de demo

Directe download: http://presrm.wikidot.com/local--files/releases/setup_PreSRM_v0.993.exe


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 0.993 by AlexVAlexV, 27 Mar 2010 11:28
Versie 0.992
AlexVAlexV 26 Mar 2010 07:48
in discussion Releases / Announcements » Versie 0.992

In deze versie zit alle finale GCN data zoals bekend gemaakt op de VROM site afgelopen woensdag 23 maart.
Het was een heel gepuzzel om ondanks alle foute GCN headers, mix van formaten en foutieve tekens in de data de boel goed draaiend te krijgen maar ik geloof dat het nu gelukt is.
Volgende stap is het verwerken van de ruwheidsgegevens.
Directe link naar versie 0.992:

http://presrm.wikidot.com/local--files/releases/setup_PreSRM_v0.992.exe


Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Versie 0.992 by AlexVAlexV, 26 Mar 2010 07:48
Re: NNM zaken
Hans ErbrinkHans Erbrink 19 Mar 2010 10:39
in discussion Bugs / PreSRM » NNM zaken

Ik heb de windsnelheden volgs PreSRM en vlgs NNM vergeleken en er zijn verschillen:
MEAN case 1-8784 0.970896643
MEDIAN case 1-8784 0.956660441
SD case 1-8784 0.104213793
VALID_N case 1-8784 8784
SUM case 1-8784 8528.35611
MIN case 1-8784 0.550380313
MAX case 1-8784 1.67229141
_25th% case 1-8784 0.906049877
_75th% case 1-8784 1.01623138
Hoe dit uitpakt in verspreidingsberekeningen is niet zo gauw na te gaan met de ons gegeven tijd.
Met de demo kan ik geen u60-waarden ophoesten, nodig voor dispersie-berekeningen.
Dit zou toch eerst gechekt moeten worden….

Re: NNM zaken by Hans ErbrinkHans Erbrink, 19 Mar 2010 10:39
program PreSRM2txt;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, modeldefs, Pre_SRM;

var
 t,
 tnr,
 notused,
 Year,
 xx,yy   : integer;
 z0    : double;
 proj,
 conc,
 meteo,
 dummy   : Pointer;
 data   : tMeteoRec;
 dbc_no2  : Single;
 dbc_pm10 : Single;
 no2data,
 pm10data : tSingleArray;
 time   : tTimArray;
 f     : System.text;
 datadir  : string;
 usecomp  : CompSet;
begin
 writeln('PreSRM Demo program');
 writeln('PreSRM version: ',ps_version:8:3);
 writeln;

 xx:=140000;
 yy:=460000;
 Year:=2009;
 datadir:='.\data\';
 usecomp:=[NO2,PM10];

 Writeln('Init project...');
 proj:=PS_Proj_Init(Year,
           xx,yy,20000,20000,
           datadir,Year>2009);
 Writeln('Init conc...');
 conc:=PS_Conc_Init(proj,usecomp);

 z0:=PS_Roughness(proj,xx,yy,notused);
 Writeln('Init meteo...');
 meteo:=PS_meteo_Init(proj,true,z0,xx,yy);

 tnr:=ps_meteoNrRecords(meteo);
 setlength(time,tnr);
 setlength(pm10data,tnr);
 setlength(no2data,tnr);

 Writeln('Getting hourly concentrations...');
 ps_concgetdata(conc,PM10,xx,yy,time,pm10data,dbc_pm10);
 ps_concgetdata(conc,NO2,xx,yy,time,no2data,dbc_no2);
// repeat ps_concgetdata for other components (O3 etc)...

 Writeln('Writing data to txt file...');
 assignfile(f,'PreSRMout.txt');
 rewrite(f);
 writeln(f,'Datum/Tijd    WindSnel WindRich Temperat  Uster MoninObukhov   NO2');
 for t:=0 to tnr-1 do
 begin
  ps_meteogetdata(meteo,t,data);

  writeln(f,formatdatetime('DD-MM-YYYY HH:MM',data.time),' ',
       data.ws:8:2,' ',
       data.wd:8:1,' ',
       data.TT:8:1,' ',
       data.Ustar:8:2,' ',
       data.Monin:12,' ',
       no2data[t]:8:2
      );
 end;
 closefile(f);

 finalize(time);
 finalize(pm10data);
 finalize(no2data);

 dummy:=nil;
 ps_Cleanup(proj,meteo,conc,dummy);
end.

Alex Vermeulen (ten.ekeil|xela#ten.ekeil|xela)

Werkende demo broncode by AlexVAlexV, 18 Mar 2010 22:03
page 1 of 212next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License